J.B. (2008-10-23)

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza na spotkanie z dr Sławomirem Cenckiewiczem [ nie tylko współautorem książki SB a Lech Wałęsa, ale także autorem prawie stu publikacji naukowych] 29 października 2008 na godzinę 17 w sali im. Karola Musioła w Ratuszu.
To zaproszenie nie jest już niestety aktualne. Prezydent Zembaczyński uległ oślizgłemu atakowi lokalnego oddziału gazety wyborczej oraz naciskom partyjnych władz PO i wycofał się z organizacji spotkania, które już rozgrzewało atmosferę w mieście. W tej sytuacji honor stolicy województwa zdecydowało się ratować Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej. Szanownego gościa przyjmiemy i ugościmy. Spotkanie na pewno się odbędzie w zbliżonym terminie. O szczegółach poinformujemy wkrótce.
W każdym razie O.S.P.N. Zaprasza na spotkanie!

Osoby pragnące wesprzeć naszą akcję prosimy o przejście do zakładki Wsparcie na naszej stronie www.ospn.opole.pl

Wiesław Ukleja (2008-09-26)
  W liście do redakcji "Dziennika" z dn. 20.09.r. w sprawie braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków wymieniając inicjatywy podejmowane przez rozmaite osoby, poprzez niedopatrzenie z tzw. rozpędu, nie wymieniłem nazwiska autora i tytułu jedynej jak dotąd pozycji literackiej na temat sprawy. Chodzi o książkę ’’Bez świadków obrony’’ wydaną nakładem krakowskiego wydawnictwa ’’Arkana’’ pióra znanego opozycyjnego publicysty i wykładowcy dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego pana Jacka Wegnera. Za niedopatrzenie to aktorów, czytelników, w szczególności zaś samego autora najgoręcej przepraszam.
 
 
                                                                                      Wiesław Ukleja
                                                                                      Sekretarz OSPN
Jerzy Łysiak (2008-09-25)

Powoli kończy się roczny okres składania wniosków o odszkodowanie. Wielu internowanym sąd już odszkodowania zasądził (prasa pisała o Z. Bereszyńskim, K. Szatyńskim, J. Sanockim, ostatnio o J. Smagoniu). Już parę miesięcy temu swój wniosek złożył Wiesław Ukleja, lecz chyba dlatego, że zażądał, aby jego sprawę rozpatrywali sędziowie zlustrowani, sąd dotychczas nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy. W tych dniach złożą też swoje wnioski A. Klusik i piszący te słowa J. Łysiak.

A więc zachęcam, niech wnioski składają i odszkodowania żądają wszyscy internowani, którym się ono należy. Bo jednak należy się na pewno. To prawda, dochodzenie tego przed sądem może być upokarzające i przykre, ale jest sprawiedliwe, aby wszyscy internowani go otrzymali. A więc schowajcie swoje jakieś obawy, czy uprzedzenia, piszcie wnioski i zanieście do sądu. Jeszcze jest trochę czasu.
Termin upływa 17 listopada 2008 r.

Przytaczam tekst przepisu, który określa to jednoznacznie:

„2c. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę wynikłe z wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu zamieszkuje osoba składająca żądanie, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 191, poz. 1372)."

Ponieważ ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 191 z 2007 r., a ten ukazał się z datą 18 października 2007 r. zatem obowiązuje ona od dnia 18 listopada 2007 r. roczny okres składania wniosków kończy się więc właśnie 17 listopada tego roku.
To zatem jeszcze 2 miesiące i każdy, kto jeszcze nie napisał, nie złożył, może spokojnie zdążyć.

Przytaczam poniżej link, pod którym można samemu przeczytać tekst ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2007,nr,191,poz,1372,ustawa-o-zmianie-ustawy-o-uznaniu-za-niewazne-orzeczen-wydanych-wobec-osob.html

Wiesław Ukleja (2008-09-20)
                                                                                       Opole, dn. 20.09.21008.

       W nawiązaniu do toczącej się na łamach „Dziennika” dyskusji wywołanej artykułem Roberta Mazurka „Zapomniani ponad podziałami” z dnia 02.09.2008 r. poczuwam się do obowiązku wyjaśnienia kilku istotnych nieścisłości, które zakradły się do tekstów poruszających problem pamięci i uhonorowania czynu braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków, którzy w nocy z 5 na 6 października 1971 roku wysadzili aulę Opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej uniemożliwiając odbycie się w niej następnego dnia ohydnej celebracji święta Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa połączonej z nagradzaniem funkcjonariuszy za krwawe stłumienie wystąpień robotniczych na Wybrzeżu w 1970 roku.

Jacek Bezeg (2008-09-18)

  17 września 2008 o godzinie 20 pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych na placu Wolności w Opolu odbyła się okolicznościowa uroczystość.
Nasz pomnik ma przypominać o tych, którzy  walczyli w obronie naszej suwerenności najdłużej, bo nie tylko w latach 1939-45, ale i długo potem. 

  

 

Dlatego to przy nim wspominaliśmy zdradziecki cios w plecy zadany walczącej z przeważającymi siłami niemieckimi Polsce przez Związek Radziecki. Wracaliśmy myślami do tych dla których słowa Bóg, Honor i Ojczyzna znaczyły coś za co warto było oddać życie.

 

  Krótkie przemówienie przypominajace tragiczne wydarzenia z września 1939 roku wygłosił, między innymi, wiceprezydent Arkadiusz Karbowiak. Złożył on też wieniec od prezydenta miasta Opola.
Myśleliśmy też o czasach gdy nawet mówienie o tej zdradzieckiej napaści na nasz kraj było zakazane. Miejmy nadzieję, że one nie wrócą, lecz przecież zależy to też i od nas.

 

wpisał j.b. (2008-09-12)
W Opolu odbyła się uroczystość rocznicowa wybuchu II Wojny Światowej z przemówieniami, apelem poległych i składaniem wieńców.
W tym roku po raz pierwszy pod wzniesionym przed dwoma laty Pomnikiem Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego na Placu Wolności. Planowane odbycie po raz pierwszy tej uroczystości pod Pomnikiem "Żołnierzy Wyklętych" zostało w ubiegły piątek zaatakowane przez przedstawicieli środowisk postkomunistycznych. W tej sprawie piątkowa prasa zamieściła ich protesty oraz głosy zwolenników nowego miejsca obchodów.
Zarząd (2008-09-12)

Opole, dn. 01.09.2008 r.


      My, niżej podpisani członkowie ugrupowań niepodległościowych, formacji zbrojnych, konspiracyjnych, politycznych i ruchów społecznych działających na rzecz wolności
i niepodległości Polski w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci przeciwko okupacjom niemieckiej i sowieckiej naszego kraju, pragniemy wyrazić najwyższe oburzenie
i dezaprobatę wobec opolskich przedstawicieli SLD, którzy, ośmielili się znieważać publicznie polskich patriotów walczących o wolność naszej ojczyzny.