Jerzy Łysiak (2009-01-10)
W sprawie udziału tajnego współpracownika służby bezpieczaeństwa, lektora PZPR,  pracownika dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego w festiwalu filozoficznym Zarząd Opolskiego Stowarzyszenia protest skierował do Marszałka Województwa Opolskiego, ponieważ Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie zaplanowano to niepotrzebne wystąpienie jest instytucją marszałkowską. Sprawę nagłośniło "Radio Opole", które wyemitowało w ubiegły czwartek 8 stycznia w samo południe audycję w ramach cyklu pn. "Oko Cyklonu" z udziałem Wiesława Uklei, Sekretarza OSPN.
W wyniku tych działań udział Kozery w imprezie został odwołany. Możemy sobie pagratulować, o to nam chodziło.
Kozery nie będzie, ale smród pozostał. Od dawna rozłożył się i zatruwa atmosferę nie tylko na Uniwersytecie, lecz w całym mieście. Obecnie to już nie problem Kozery, ale tych dziesiątków nieujawnionych jeszcze tajnych współpracowników oraz tych ich kolegów, którzy bronią tego bagna.
Marna to pociecha, że tak jest nie tylko u nas w Opolu, nie tylko w środowiskach akademickich. Gdyby szukać jakichś prawidłowości to najbardziej odporne na dylematy moralne wobec donosicieli są środowiska inteligenckie. Bez znaczenia jest jaką kto wyznaje ideologię, każda nadaje się w równym stopniu: w nie mniejszym religia katolicka, co ekonomia polityczna socjalizmu aby uzbrojony jej szczytnymi zasadami bronić złodziei na stanowiskach magazynierów w Gminnej Spółdzielni, która teraz nazywa sięd prywatnym przedsiębiorstwem.
Dużo jeszcze pracy, bardzo dużo!
Jacek Bezeg (2009-01-08)

 Dyrekcja Publicznego Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach, Zdzieszowicka Akademia Wiedzy oraz  Fundacja Krzyżowa zorganizowały 6 stycznia uroczyste otwarcie wystawy Odrzucając kłamstwo. Wystawa ta, obrazująca rozmaite aspekty walki z komunizmem, jest pokłosiem historycznego spotkania premiera Mazowieckiego z kanclerzem Kohlem w miejscowości od której Fundacja wzięła swą nazwę i od tego czasu wędruje po świecie. Nadszedł moment kiedy zawitała do zdzieszowickiego Gimnazjum. Przybyli dla uczczenia tej chwili dostojni goście: Kurator Halina Bilik, Redaktor Jerzy Roszkowiak p.o. prezesa Polskiego Radia Opole i inni. Jako atrakcję uroczystości zdecydowano się pokazać młodzieży żywą pamiątkę z tamtych czasów kiedy Kłamstwo panowało, a zarazem kombatanta walki z nim, naszego kolegę Wiesława Ukleję. Gości witała dyrekcja szkoły

 

 

Helga Bieniusa -wicedyrektor i nauczycielka języka polskiego

 

i  Mirosław Czernysz - dyrektor oraz odpowiedzialna za organizację uroczystości Alicja Kałuża.

 

 

 

 

 

 


 Pani Kurator, wraz z dyrektorem wystawę odsłonili.

 

 

Obecny na uroczystości redaktor Jerzy Roszkowiak przywitał się serdecznie ze swą dawną uczennicą - Alicją Kałużą, która obecnie jest nauczycielką historii w zdzieszowickim gimnazjum i całą uroczystość zorganizowała.

 

Nasz  kolega jak i inni goście przemawiał do młodych.

 

 Potem, na sali gimnastycznej, wsparty już tylko przez dwie panie, stanął naprzeciw

młodego tłumu i próbował mu przybliżyć okropności stanu wojennego. Czy i na ile jego wysiłki były skuteczne? Może się jeszcze kiedyś dowiemy.

W tym miejscu muszę tylko jeszcze dodać, że jestem pod urokiem tego spotkania. Na podstawie wielu innych obserwacji sądziłem, że wpajaniem młodemu pokoleniu patriotyzmu nikt się już nie zajmuje, a jednk jest inaczej. Dziękuję Paniom i Panu Dyrektorowi.

 

Sama wystawa zawiera wiele elementów, które wymagają nowego spojrzenia. Nasuwa się pytanie do Instytutu Pamięci Narodowej: Czy dałoby się dostarczyć młodym coś bardziej aktualnego?


Zarząd (2009-01-05)

Opole, dnia 5 stycznia 2009 r.

 

Pan Józef Sebesta
Marszałek Województwa Opolskiego

OPOLE, ul. Piastowska 14

 

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej zwraca się do Pana Marszałka ze stanowczym protestem przeciwko skandalicznemu sposobowi dysponowania przez urzędników z Platformy Obywatelskiej podległymi im placówkami kulturalnymi.

Nie tak dawno temu, w końcu października ub.r., pod naciskiem władz Platformy Obywatelskiej Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński odmówił udostępnienia sali
w opolskim ratuszu i innych miejskich placówkach na spotkanie mieszkańców miasta z histo-rykiem młodego pokolenia drem Sławomirem Cenckiewiczem znanym ze swej publikacji na temat agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy.

Starosta Raciborski Adam Hajduk z PO odmówił udostępnienia sali na 10 minut przed spotkaniem Anny Walentynowicz z młodzieżą szkolną. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, również z PO, w ostatniej chwili wycofał się z uzgodnionego udostępnienia ośrodka kultury na międzynarodową konferencję pn. “Przezwyciężyć zmowę okrągłego stołu”.

Dziś dowiadujemy się, że 29 stycznia br. w ramach Trzeciego Opolskiego Karnawału Filozoficznego w podległej Panu placówce – Muzeum Śląska Opolskiego, wykład pt.: “Ból i Cierpienie” (?!) ma wygłosić wieloletni agent służby bezpieczeństwa Bartłomiej Kozera. Przypominamy, że już w ubiegłym roku OSPN protestowało, gdy osobnik ten, znany wcześniej jako wysoki rangą aparatczyk partyjny wysługujący się reżimowi komunistycznemu, miał wygłosić w ratuszu wykład inauguracyjny w Święto Niepodległości.

Nawiasem mówiąc zastanawiająca jest rola dyrektor Urszuli Zajączkowskiej kierującej tą placówką. Wówczas wypowiadając się publicznie na temat Bartłomieja Kozery nie dostrzegała niczego niewłaściwego w jego komunistycznej biografii. Jeszcze bardziej urąga zasadom przyzwoitości jej postawa dziś, gdy wiadomo już, że był on donosicielem.

Oczekujemy na prawidłową reakcję ze strony Pana Marszałka, jak w przypadku stanowczej interwencji ze strony wiceprezydenta A. Karbowiaka wobec podjętej przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Rafała Poliwodę próby promowania dewiantów w ramach tzw. żywej biblioteki.

Uważamy za skandaliczne i niedopuszczalne, by placówki mające służyć obywatelom jako miejsca edukacji publicznej za sprawą niejasnych i podejrzanych powiązań udostępniane byłe donosicielom i dewiantom, zaś odmawiano ich osobom głoszącym młodemu pokoleniu Polaków prawdę o najnowszej historii naszego kraju.

Mamy nadzieję, że wpłynie Pan na podległych urzędników, by tym razem do skandalu nie doszło.

Z poważaniem             

Zarząd OSPN                 

Jerzy Łysiak                 
Wiesław Ukleja             
Antoni Klusik                

J.B. (2009-01-03)

Spotkania

Klubu GAZETY POLSKIEJ

odbywają się lokalu OSPN w Opolu przy ulicy Luboszyckiej 1a w czwartki o godzinie 18 

Najbliższe 8 stycznia 2009

Zapraszamy

 

Zraąd OSPN (2008-12-18)
Opole, dnia 17 grudnia 2008 r.
                             Rada Miasta Opola
                                 Pan Dariusz Smagała
                                Przewodniczący Rady
                                    OPOLE,  Rynek, Ratusz


Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej zwraca się do Rady Miasta z poparciem wniosku radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości o nadanie rondu położonemu przy ul. Wrocławskiej nieopodal kompleksu handlowego „Karolinka” imienia zasłużonego w zmaganiach z sowieckim okupantem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.
Nie będziemy w tym miejscu przypominać wszystkich zasług i heroizmu Pułkownika, którego sylwetkę dobrze zaprezentowano we wniosku koła radnych PIS.
Przypominamy, że wniosek o uhonorowanie pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego nie jest pierwszą inicjatywą w tej sprawie. Już w końcówce lat dziewięćdziesiątych ub. w.,  jeszcze za jego życia, środowiska niepodległościowe domagały się od postkomunistycznych  włodarzy naszego miasta nadania płk R. Kuklińskiemu tytułu honorowego obywatela miasta Opola. Starania te pozostały bezskuteczne.
Za nadaniem imienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jednej z reprezentacyjnych ulic Opola opowiedział się w marcu 2004 roku ówczesny Zarząd Regionu Śląska Opolskiego NSZZ ”Solidarność”. W wymijającej odpowiedzi, usprawiedliwiając się brakiem nowych, nienazwanych jeszcze ulic, Prezydent Ryszard Zembaczyński odmówił, obiecał jednak do sprawy wrócić, gdy pojawią się nowe możliwości.
Sądzimy, że możliwości takie właśnie się pojawiły. Istnieją w Opolu przykłady tworzenia dobrej tradycji nadawania rondom imion ludzi zasłużonych w dziele pokonania zbrodniczego  komunizmu: rondo przy zbiegu ulic gen. Sosnkowskiego i Wiejskiej nazwano imieniem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Regana, a rondo przy skrzyżowaniu ulic Oleskiej, Żeromskiego i Waryńskiego – imieniem rotmistrza Witolda Pileckiego. Nazwanie ronda w ciągu ulicy Wrocławskiej przy kompleksie handlowym „Karolinka” imieniem pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jest też  realizacją dawnego zamiaru zaliczenia nazwiska tego bohatera do listy nazw ulic i miejsc Miasta Opola.
Pułkownika Ryszard Kukliński miał zasadniczy udział w demontażu atomowego zagrożenia Polski, oraz pokonaniu komunizmu, a poniesione przez niego ofiary wpisują go w ciąg heroicznych zmagań o niepodległość naszego kraju.
Sprawa uhonorowania i przekazania potomnym imienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego nie jest, jak chcieliby niektórzy, tematem zastępczym. W niczym nie przeszkadza realizacji bieżących zadań samorządu; wręcz do tych zadań należy.

                  Z poważaniem


                                                                               Zarząd OSPN

                                                                                Jerzy Łysiak

                                                                                Wiesław Ukleja

                                                                                Antoni Klusik

 

Adam Sobolski (2008-12-14)

 

Dnia 20 Grudnia 2008 mija 15 rocznica śmierci wieloletniego duszpasterza
akademickiego

o. Józefa Czaplaka SJ

 Zapraszamy na uroczystą mszę św. na
godz. 10 do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Czaplaka 1a.


Po mszy św. udamy się na cmentarz i tam przy Jego grobie pomodlimy się
wspólnie (ok. godz. 11.30 spotkanie przy bramie głównej).

ok. godz. 13.00 zapraszamy wszystich absolwentów, studentów i sympatyków
na spotkanie w duszpasterstwie akademickim "Xaverianum".
Przewidziany ciepły posiłek, kawa, herbata.

 Pamiętający przyjaciele

 

(2008-12-08)
K O M U N I K A T
z II Konferencji Porozumienia Organizacji Niepodległościowych w Głuchołazach
w dniach 5 – 7 grudnia 2008r. p.n. „Przezwyciężyć zmowę Okrągłego Stołu”


Przedstawiciele Porozumienia Organizacji Niepodległościowych zgromadzeni w Głuchołazach w dniach 5-7 grudnia br. na II Konferencji PON zorganizowanej przez Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej z satysfakcją odnotowali ogromne zainteresowanie tematyką konferencji, Wzięło w niej udział ponad trzysta osób z kraju
i zagranicy.
Objęta zmową milczenia prawda na temat jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski wymaga pełnego wyjaśnienia. W dyskusjach panelowych poruszano zagadnienia dotyczące życia społeczno-politycznego takie jak: polityka zagraniczna, obronna, gospodarka, kultura, na których zmowa „Okrągłego Stołu” odcisnęła negatywne piętno. W dyskusjach panelowych udział wzięli: Petr Blažek, Aleksander Boroń, Sławomir Cenckiewicz, Jadwiga Chmielowska, Ryszard Czarnecki, Anita Czerwińska, Mirosław Dakowski, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Ryszard Kapuściński, Jan Kowalski, Grzegorz Kwaśniak, Artur Michalski, Waldemar Pernach, Janusz Sanocki, Sławomir Skiba, Adam Słomka, Romuald Szeremietiew, Petruška Šustrová, Anna Walentynowicz, Piotr Walerych, Grzegorz Waligóra, Marcin Waszczuk, Andrzej Wianecki, Krzysztof Wojciechowski, Lech Wojciechowski, Piotr Zarębski. Referat na konferencję przesłała Hanna Labrenz-Weiss. Niezbędnym warunkiem przywrócenia wygaszonego po 1989 roku ogromnego entuzjazmu społecznego oraz poczucia dumy z własnego państwa jest kontynuowanie procesu publicznego odkłamywania najnowszej historii naszego kraju.
Przeprowadzona w dniach 5-7 grudnia konferencja otworzyła drogę różnorodnym formom działania.
Porozumienie Organizacji Niepodległościowych powołało koordynatora komisji historycznej - Alfreda Znamierowskiego. Jan Szkutnik odpowiadać będzie za prace związane z gromadzeniem dokumentacji historycznej.
W sferze działalności dotyczącej ustawodawstwa koordynatorem ds. kontaktów z komisjami sejmowymi została Cyntia Harasim.
Porozumienie Organizacji Niepodległościowych upoważniło Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej do prowadzenia spraw związanych z  upamiętnieniem czynu braci Jerzego i Ryszarda Kowalczyków oraz do powołania komitetu honorowego na rzecz ufundowania projektowanej przez OSPN tablicy.
Konferencja PON przyjęła rezolucje w sprawie:
- polskiej polityki wschodniej,
- geotermii,
- poszanowania wolności słowa i innych swobód obywatelskich,
- kontynuowania emisji programu telewizyjnego „Pod prąd”.

Analizy i opracowania dotyczące podsumowania wyników konferencji zostaną opublikowane 
w styczniu przyszłego roku.                PON                                                                                           OSPN

     Jadwiga Chmielowska                                                               Jerzy Łysiak
           Koordynator                                                                                  Prezes
      

Sekretarz OSPN Wiesław Ukleja (2008-12-03)

      W dniu 02.12.2008 r., w przeddzień zaplanowanej na 5-7 grudnia w Głuchołazach międzynarodowej konferencji popularnonaukowej p.n. "Przezwyciężyć Zmowę Okrągłego Stołu", burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński pod naciskiem partyjnych władz Platformy Obywatelskiej wycofał się z podjętych przed miesiącem ustaleń i odmówił organizatorowi - Opolskiemu Stowarzyszeniu Pamięci Narodowej udostępnienia sali konferencyjnej Centrum Kultury w Głuchołazach, podobnie jak wcześniej uczyniły to w przypadku spotkania z Anną Walentynowicz władze Raciborza i spotkania ze Sławomirem Cenckiewiczem Prezydent Miasta Opola.
      E.Szupryczyński podeptał w ten sposób nie tylko prawa i wolności obywatelskie, ale złamał również w płaszczyźnie cywiljno-prawnej elementarne zasady i dobre obyczaje. Jego działania wpisują się w niepokojący ciąg podobnych wydarzeń wskazujący na próbę zdławienia prawdy o najnowszej historii Polski oraz pisania jej pod dyktando partyjnych dygnitarzy. Ujawniają one również antydemokratyczne metody przejmowania partyjnej hegemonii przez Platformę Obywatelską.
      Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej stanowczo protestuje przeciwko karygodnym praktykom zawłaszczania państwa i życia społecznego przez jedną formację polityczną, posługującą się pozaprawnymi metodami nacisków na podporządkowanych sobie urzędników samorządowych.
      Oświadczamy, że będziemy dążyli do wyciagnięcia konsekwencji karnych i finansowych wobec sprawców opisanych prowokacji.
 
      W sprawie konferencji oznajmiamy, że odbędzie się ona w Głuchołazach w innym miejscu w tym samym terminie.
 
 

 
                                                                                                          Sekretarz OSPN
 

                                                                                                          Wiesław Ukleja


  lnformujemy, że obrady konferencji zostały przeniesione do ośrodka wypoczynkowego "Banderoza" w Głuchołazach przy ul. Powstańców Śląskich 23  telefon 077 4391364

                                                                          

Jadwiga Chmielowska (2008-11-23)
Od dłuższego czasu do opinii publicznej docierają informacje o zamiarze zmniejszenia budżetu IPN
- instytucji, której podstawowym celem statutowym jest przywracanie właściwego wymiaru zdarzeniom z historii Polski z lat 1939-1990. Słyszymy o propozycjach rządu, aby z wnioskowanego budżetu obciąć 50 milionów i przeznaczyć je na Europejskie Centrum Solidarności oraz Archiwa Państwowe.
Jesteśmy osobami, dla których walka o niepodległą Polskę, wolną od komunistycznego totalitaryzmu stanowiła podstawowy cel aktywności społecznej. Wielu z nas po odzyskaniu niepodległości rozpoczęło walkę o prawdę historyczną – działalność IPN jest dla nas jej ukoronowaniem.
Uważamy, że każdy rząd, który powołuje się na korzenie solidarnościowe ma obowiązek liczyć się ze zdaniem tych, dzięki którym Polska odzyskała swą podmiotowość. Jesteśmy przekonani, że obowiązkiem rządzących jest dbanie o wszelkie instytucje, których zadaniem jest przechowywanie, gromadzenie i upowszechnianie pamięci o najnowszej historii naszych dziejów. Jakiekolwiek próby ograniczenia budżetu IPN szczególnie w obliczu nadchodzącej w przyszłym roku 70-tej rocznicy agresji sowiecko-niemieckiej oraz 20-tej ponownego odzyskania suwerenności, uważamy za wielce nieroztropne i uwłaczające dla tych, którzy o tę niepodległość walczyli. 

Budowa Centrum Solidarności jest działaniem zastępczym, służy  utrwalaniu mitów okrągło- stołowych. Jest postrzegana jako instytucja mająca blokować dotarcie do prawdy. Potwierdza to nasze podejrzenia, że obcinanie funduszy jest formą szantażu wywieranego na IPN w celu ukrywania prawdy historycznej. Przez te 20 lat nie domagaliśmy się należnych odszkodowań ale domagaliśmy się i domagamy prawdy o naszej  historii!

Medialne ataki na historyków, którzy publikują dokumenty zachowane cząstkowo , bo zostały przeoczone w czasie czyszczenia śladów działania agenturalnego wielu osób, które przedstawia się zgoła w innym świetle społeczeństwu, odbieranie funduszy „za karę” IPN i tworzenie instytucji, które nie mają pokazywać prawdy historycznej,  a ją relatywizować, jest powtórzeniem działań propagandy PRL.

Szczególnie niepokoi  zamiar ograniczenia Instytutowi środków niezbędnych do realizowania pracy edukacyjnej z młodzieżą i  przeznaczenia tych kwot  na   Archiwa Państwowe. Jest to sygnał, że zostanie zrealizowana propozycja SLD, aby archiwa IPN rozproszyć po magazynach i uniemożliwić prowadzenie kompleksowych badań.
W ten sposób  Polska straciła archiwa przekazane do Archiwum Państwowego Niemiec z zasobów Komisji ds. badania zbrodni hitlerowskich na narodzie polskim.


Jadwiga Chmielowska
Przewodnicząca
Śląskiego Społecznego Komitetu Obrony IPN

Poparcie z ewentualnym podaniem funkcji w „Solidarności”, zajęcia w „Podziemiu” lub rodzaju represji,  prosimy składać na adres:
komitetobronyipn@gmail.com
lub podpisać petycję:
http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=3594

UWAGA  Jest to inna wersja listu również  rozpowszechnianego w internecie i w naszych środowiskach. Podpisanie jednego nie wyklucza poparcia drugiego. Nie są one  konkurencyjne ale się uzupełniają.
(2008-11-19)
Zarejestrowano federację ŚLĄSKI RUCH SEPARATYSTYCZNY
http://www.krs-online.com.pl/slaski-ruch-separatystyczny-krs-263614.html