Autor: OSPN (2008-05-08)

Działalność Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej wymaga nakładów finansowych na czynsz za lokal, utrzymanie konta i opłaty bankowe, założenie i utrzymanie strony internetowej, papier i biurowe, drobne naprawy, portoria, wiązanki okolicznościowe i różne inne drobne koszty.

Oprócz aktywności organizacyjnej, konkretnej pracy, uczestniczenia w spotkaniach, pisania tekstów i podobnych form uczestnictwa potrzebne jest także wsparcie finansowe. Same wpływy ze składek dalece nie wystarczają na zaspokojenie tych potrzeb.

Zwracamy się zatem o wsparcie finansowe, które jest również formą uczestnictwa w działalności naszego Stowarzyszenia.

Wpłaty składek członkowskich i ewentualnie inne wpłaty na działalność naszego Stowarzyszenia prosimy przekazywać na konto:

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, 45-036 Opole, ul. Luboszycka 1a/2

Wpłaty złotówkowe nr rachunku: 54103000190109853000166282 Citibank Opole

Wpłaty dewizowe nr rachunku: PL 22103000190109786314003033 CITIPLPX Citibank Opole.

Wszystkie wpłaty muszą być opatrzone tytułem: "składka członkowska za okres..." z nazwiskiem osoby, której składka jest opłacana, lub "wpłata na rzecz statutowej działalności Stowarzyszenia".
Przekazywanie wpłat na nasze konto drogą przelewów “bankowości internetowej" jest bardzo tanie, niekiedy nawet bezpłatne, zachęcamy więc do korzystania z takiej formy. Osoby, które nie posługują się Internetem mogą korzystać z pośrednictwa zaufanych i życzliwych osób, które po otrzymaniu od nich gotówki dokonają takich internetowych operacji.

Uchwała walnego zebrania Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej
z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

  1. Na podstawie § 16 pkt. 8 Statutu Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej ustanawia się składkę członkowską w wysokości 10,00 zł miesięcznie.
  2. Członkowie powinni opłacać składkę członkowską w terminie go końca miesiąca za okres bieżący na konto Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.
  3. Składki członkowskie przeznaczone są na opłacanie kosztów utrzymania konta bankowego i na bieżącą działalność Stowarzyszenia.
  4. Skarbnik składa na Zebraniu członków Stowarzyszenia szczegółowe rozliczenie finansowe, a w szczególności z wykorzystania składek członkowskich.