Korzenie Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej sięgają czasów rewolucji solidarnościowej lat 1980-81 i stanu wojennego. Skupia ono środowiska patriotyczne związane z tradycją niepodległościową. Za cel swojej działalności obrało krzewienie prawdy historycznej

zamazywanej w okresie tak zwanej transformacji systemowej, rozpoczętejw roku 1989 przy Okrągłym Stole. Zadaniem OSPN jest odbudowywanie i utrwalanie w społeczeństwie polskim tradycyjnych wartości patriotycznych w duchu wierności ideałom niepodległościowym i wielowiekowym fundamentom polskiej tradycji narodowej.
Nasze przekonania, cele i zadania określone są w Deklaracji Ideowej