Autor: Prezes OSPN (2009-03-05)

Opole, 5 marca 2008 r.

Zarząd Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowejw Opolu

                       

Zwracamy się do Zarządu opolskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z protestem w sprawie wypowiedzi wiceprezes zarządu Danuty Schetyny zamieszczonej w Gazecie Wyborczej z dnia 26.02.2009. w sprawie propozycji ustanowienia dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Danuta Schetyna w sposób nieodpowiedzialny i nie licujący z funkcją pełnioną w Związku wyraziła swoją otwartą niechęć wobec inicjatywy uhonorowania żołnierzy antykomunistycznego podziemia podjętej przez kombatantów, których winna była wspierać i reprezentować.

Jej wypowiedź brzmi jak dywersja wewnątrz własnej organizacji, której spadkobierców i kontynuatorów - kierownictwo WiN właśnie 1 marca 1951 roku komuniści zamordowali w mokotowskim więzieniu.

W szczególnie odrażający sposób brzmi w jej wypowiedzi zawarta między wierszami insynuacja pod adresem tej części zbrojnego podziemia antykomunistycznego, która reprezentowała formację narodową – NSZ.  Ta skandaliczna wypowiedź Danuty Schetyny sugeruje, że bohaterowie i ofiary walki z komunistycznym okupantem wywodzące się z tej formacji nie zasługują na wdzięczną pamięć narodu. Pobrzmiewa w niej ton komunistycznej propagandy usiłującej zohydzić w oczach społeczeństwa żołnierzy walczących z sowieckim okupantem i jego rodzimymi kolaborantami oraz nastawiać jednych przeciwko drugim.

Wypowiedź Danuty Schetyny udzielona lokalnej Gazecie Wyborczej rodzi głęboką wątpliwość, czy osoba ta powinna, w tak zasłużonej, powszechnie uważanej za nieskazitelną i nieskalaną współpracą z komunistami organizacji, pełnić kierownicze funkcje i wypowiadać się w jej imieniu w duchu komunistycznej propagandy.

Wiceprezes Zarządu Koła uzasadnia także swoją niechęć do inicjatywy ustanowienia święta państwowego na cześć bohaterów, którzy oddali życie za niepodległość Polski, brakiem możliwości przekonania do tego czynników władzy, choć przecież, jak nikt inny, właśnie Danuta Schetyna takie możliwości posiada.

Za Zarząd OSPN:    Jerzy Łysiak
Wiesław Ukleja
Antoni Klusik

Do wiadomości:

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy AK,

Zarząd Okręgu Świat. Związku Żołnierzy AK w Opolu,
Zarządy Kół Okręgu opolskiego,

Pan Bogdan Bocheński, Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Kombatantów i Os. Rep.