Autor: Prezes OSPN (2009-02-28)

      

 

 

 

       1 marca 2009 roku odbyła się w Opolu nadzwyczaj podniosła uroczystość uczczenia 58 rocznicy zamordowania w 1951 roku przez ubeckich siepaczy ostatniego Zarządu WiN.
        Po Mszy św. w Katedrze z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych kilku organizacji kombatanckich uformował się pochód i przemaszerował pod Pomnik Żołnierzy Niezłomnych na Placu Wolności, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Najpierw były przemówienia, które wygłosili kolejno: przedstawiciel Wojewody Opolskiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Opolskiego,

 


          Prezydent Opola Pan Ryszard Zembaczyński,

 

     
  Przedstawiciel WiN Pan Tadeusz Czajkowski, który wystąpił z apelem o ustanowienie dnia 1 marca ogólnopaństwowym Świętem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia (treść w kolejnym artykule) i w końcu przedstawiciel

 

 

 

      Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej (tekst poniżej).
       Następnie odbył się artystyczny występ młodzieży z VI Liceum Ogólnokształcącego w Opolu zakończony wzruszającą pieśnią z repertuaru Jacka Kaczmarsiego i jak zawsze wzruszający i podniosły

 

 


         Apel Poległych, z salwą honorową na Ich cześć.
Uroczystość  zakończyło niezwykle wymowne i wzruszające wystąpienie

 


         Pana Zbigniewa Lazarowicza, syna Adama Lazarowicza jednego z Siedmiu Zamordowanych członków IV Zarządu Głównego WiN.


Pan Zbigniew Lazarowicz przypomniał między innymi fakt, że komuniści polscy, tak jak komuniści we wszystkich innych krajach, nigdy nie walczyli o niepodległość ojczyzny, przeciwnie niepodległość zwalczali, dążąc do ustanowienia jednego komunistycznego państwa pod wodzą Rosji Sowieckiej.

 


Wystawiony został do podpisu przez uczestników tej podniosłej uroczystości apel o ustanowienie ogólnopaństwowego Dnia Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.A oto treść oświadczenia Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej z poparciem apelu, wygłosił je Pan Wiesław Ukleja, Sekretarz Zarządu OSPN.

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, wyraża pełne poparcie dla apelu przedstawicieli organizacji zbrojnych walczących od 1944 roku z reżimem komunistycznym, o ustanowienie dnia 1 marca – Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.

Walczący o niepodległość Polski z sowieckim okupantem żołnierze antykomunistycznego podziemia, katowani i mordowani bestialsko przez NKWD i UB, przedstawiani byli w czasach PRL jako zdrajcy. Dziś nadal komuniści, by ukryć własną kolaborację, zaprzaństwo i zdradę, by uniknąć piętna zbrodniarzy, próbują  wymazywać ze świadomości społecznej pamięć o bohaterach naszej ojczyzny.

Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej uważa, że najwyższy już czas przywrócić pamięć i oddać należną cześć tym, którzy przelewali krew w obronie Ojczyzny. Ofiara ich życia zasługuje na chwałę, a zdrajców, którzy zbrodnią utrwalali sowiecką okupację – należy osądzić i potępić.

Ustanowienie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia przyczyni się do odbudowania zakłamanego porządku wartości patriotycznych i szacunku obywateli do własnego państwa.

Cześć pamięci zamordowanym bohaterom, walczącym o niepodległość Polski, członkom ostatniego zarządu WiN i wszystkim innym cichym, bohaterom, którzy nie ulegli, nie zaparli się przysięgi, najwyższej powinności względem Ojczyzny i z okrzykiem „Niech żyje Wolna Polska” samotnie ginęli z rąk zbrodniarzy i zdrajców zaprzedanych sowieckim okupantom!
          
                          Za zarząd OSPN

                                                            Jerzy Łysiak, Antoni Klusik , Wiesław Ukleja
   Opole, dn. 01.3.2009.