Autor: wpisał j.b. (2009-02-28)

           My, członkowie niepodległościowych organizacji zbrojnych walczących w latach 1944 – 1956 z komunistycznym reżimem zwracamy się z Apelem do organizacji kombatanckich wywodzących się z formacji zbrojnych podziemia antykomunistycznego o wsparcie idei upamiętnienia naszych bohaterów,  poprzez ustanowienie dnia 1 marca  - Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia .
           1 marca 1951 roku zostali straceni przez komunistów członkowie IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, ostatniego, który nie był inwigilowany przez UB i NKWD.  Aby 1 marca stał się Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia potrzebne jest zaaprobowanie idei obchodów przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.
            Wystąpmy więc zatem wszyscy do Posłów i Senatorów RP z inicjatywą uhonorowania Żołnierzy II Konspiracji.
            Apelujemy również do wszystkich rodaków, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń i samorządów o przyłączenie się do naszej inicjatywy. Niech pamięć
o bohaterskich „żołnierzach wyklętych”, jak byli nazywani walczący z sowiecką
i komunistyczną władzą,  nigdy nie zaginie.
            Dziś, w 58 rocznicę zgładzenia kierownictwa IV Zarządu WiN, oddajemy w Opolu hołd żołnierzom polskich zbrojnych organizacji niepodległościowych. Mamy nadzieję, że w już od przyszłego roku obchody Dnia Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia odbędą się  w całym kraju.