Autor: wpisał j.b. (2009-02-28)

W niedzielę, 1 marca 2009 roku, odbędzie się w Opolu uroczystość ku czci Żołnierzy II Konspiracji – wszystkich członków zbrojnych organizacji niepodległościowych walczących po II wojnie światowej z komunistycznym reżimem.

  Dlaczego 1 marca?

  Data ta wiąże się z jedną z najohydniejszych zbrodni komunistycznej bezpieki wspomaganej przez NKWD na żołnierzach niepodległościowej konspiracji.

58 lat temu – 1 marca 1951 roku – strzałami w tył głowy zostało zamordowanych w kazamatach mokotowskiego więzienia siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”, ostatniego, który nie był inwigilowany przez UB i NKWD.

 

Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość” powołali w Warszawie 2 września 1945 roku wyżsi oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej, a następnie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. W latach 1945 – 1947 było największą podziemną organizacją niepodległościową w kraju. Ocenia się, iż między 1945 a 1947 rokiem Zrzeszenie “Wolność i Niezawisłość” liczyło od 20 do 30 tysięcy żołnierzy.

Z członków WiN-u, jak i innych organizacji podziemia niepodległościowego określanych mianem Żołnierzy Wyklętych komunistyczna propaganda czyniła przez lata PRL-u “zdrajców”, “faszystów”, “zaplutych karłów reakcji”. Dziś nadszedł najwyższy czas, by żołnierze Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Ruchu Oporu Armii Krajowej, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Wileńskiego Ośrodka Mobilizacyjnego, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz dziesiątek mniejszych zbrojnych formacji, odzyskali należne im w historii Polski miejsce.

  Opolskie obchody upamiętniające Żołnierzy II Konspiracji są pierwszym oficjalnym krokiem w tym kierunku. Jednakże, aby 1 marca stał się od przyszłego roku w całym kraju Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia potrzebne jest zaaprobowanie idei obchodów przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.

 

                                   Żywimy głęboką nadzieję, że tak się stanie.