(2008-10-26)

Niestety wiele jeszcze spraw, wydarzeń i ludzi zasłużonych i ważnych dla naszej Ojczyzny nie może się doczekać upamiętnienia stosownymi pomnikami czy choćby tablicami. Ciągle nie jest to możliwe. W tym miejscu chcielibyśmy narazie postawić im pomniki wirtualne. Kiedyś, gdy przyjdą lepsze czasy wypełnimy swoje zobowiązania w kamieniu. Tak nam dopomóż Bóg.

1. Tablica Ryszarda i Jerzego Kowalczyków

2. Tablica "Ofiarom Urzędu Bezpiezeństwa Publicznego w Opolu"

3. Pomniki lub przynajmniej Tablice, upamiętniające stu Polaków zabitych przez kążdego Niemca, którego śmierć na Wojnie Światowej mniejszość niemiecka czci na istniejących lub wznoszonych memoriałach.